WERKING VAN DE CLUB


HET BESTUUR

DE INSTRUCTEURS

LIDGELD

'HONDSE' AFSPRAKEN

KLEDIJ EN BENODIGDHEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De club wordt beheerd door een VZW met dagelijks bestuur. Alle inkomsten van kantine, lidgelden,... worden gebruikt om leveranciers, huishuur, pacht van terreinen, energie, materiaal,... te betalen. Mensen zoals de bestuursleden, instructeurs, kantine- en onderhoudspersoneel zijn vrijwilligers en werken volledig gratis.

Om deze mensen niet te overbelasten worden er regelmatig klusjesdagen ingericht (zie activiteitenkalender). Deze dagen dienen hoofdzakelijk om grondig poets- en de nodige reparatiewerken uit te voeren. Ook de voorbereidingen voor activiteiten zoals een wedstrijd of een clubkampioenschap worden hier getroffen. Op deze dagen, alsook tijdens de activiteiten zelf wordt aan iedereen gevraagd zijn steentje bij te dragen. Vele handen maken immers licht werk.

Er is natuurlijk meer nodig dan gemotiveerde mensen om een club te laten draaien. Elke organisatie heeft zijn regels en afspraken...