DE LESUREN


dinsdag
vrijdag
zondag
Info (bureel)
20:30 - 21:30
20:30 - 21:30
10:30 - 12:00
Initiatie Puppy les (verplicht)
20:30 - 21:15
2e en 4e vrijdag
Puppy klas
19:15 - 20:00
19:15 - 20:00
09:30 - 10:15
A groep
19:15 - 20:15
19:15 - 20:15
09:30 - 10:30
B groep
20:30 - 21:30
20:30 - 21:30
10:45 - 11:45
C groep
19:15 - 20:15
19:15 - 20:15
09:30 - 10:30
Debutanten
20:30 - 21:30
20:30 - 21:30
10:45 - 11:45
Programma 1 *
19:00 - 20:15
19:00 - 20:15
10:45 - 11:45
Programma 2 **
19:00 - 20:15
19:00 - 20:15
geen Progr. 2

* Programma 1 richt zich op:
. Programma 1 spelers
. Debutanten die op minstens 10 wedstrijden 90/100 haalden
. gast-training GP1 (enkel op dindsag)
** Programma 2 richt zich op:
. Programma-2 spelers
. GP1 spelers die op minstens 10 wedstrijden 90/100 haalden in de laatse 12 maand
. gast-training GP2 (enkel op dindsag)
Bij overgang van Debutanten naar GP1 of van GP1 naar GP2 dient de speler het secretariaat te verwittigen vòòr de eerste training
* Bemerkingen
- wij zijn gesloten:
* op feestdagen
* op zondagen van 1 juli tot en met de 2de zondag van september
- aanpassingen aan de lesuren evenals de overgangsexamens worden op het infobord vermeld

Voor meer info kan u steeds de kalender raadpegen.