PRIVACY BELEID


Deze website wordt beheerd door VZW De Trouwe Hond Lebbeke ("De Trouwe Hond"). Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met dit privacy beleid kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres webmaster@detrouwehondlebbeke.be.

1. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Trouwe Hond vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze pagina willen we u informeren over het beleid van De Trouwe Hond aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan De Trouwe Hond verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over De Trouwe Hond, haar activiteiten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde informatie doorstuurt, wilt deelnemen aan wedstrijden of bepaalde formulieren op onze website wil gebruiken kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, telefoonnummer enz.) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal De Trouwe Hond ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

U garandeert dat de gegevens die u aan De Trouwe Hond meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan De Trouwe Hond mee te delen.

2. Verwerking van persoonsgegevens

De Trouwe Hond verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist.

De Trouwe Hond zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in dit Privacy Beleid (zie verder artikel 3).

De persoonsgegevens die De Trouwe Hond verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat niet publiek toegangkelijk is. Alleen bepaalde personen in dienst van De Trouwe Hond hebben toegang tot uw gegevens.

3. Doel van de verwerking

De Trouwe Hond verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om de activiteiten te kunnen organizeren waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over bepaalde activiteiten (zoals o.m. data waarop De Trouwe Hond evenementen plaatsvinden).

Uw persoonsgegevens worden niet voor direct marketing doeleinden van derden gebruikt

4. Gebruik van cookies

Tijdens uw bezoek aan deze site worden er geen zogenaamde cookies gebruikt.

Er wordt door de De Trouwe Hond via Google Analytics gebruikersinformatie verzameld op volledig anonieme basis. Zo verzamelt Google Analytics bvb telkens je de site van de De Trouwe Hond bezoekt informatie via de pagina’s die je raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor). Deze informatie wordt enkel gebruikt om de gebruikerservaring van onze site verder te verbeteren.

5. Update van deze privacyverklaring

De Trouwe Hond zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van leden of wijzigingen in de privacywetgeving.