Home Les-uren Trainen Contact

DE TROUWE HOND LEBBEKE
Hof Ter Varentstraat 19 | 9280 Lebbeke | 052 41 00 31 | Kkush 953

CORONA UPDATE

Hier vind je de meest recente updates in verband met de Corona crisis, voor zover die onze club aanbelanden.

21 juni 2021:

Alle cijfers gaan de goede richting uit en vanaf 2 juli kunnen we terug overschakelen naar een normaler regime, we rekening houdende met de veiligheidsmaatregelen opgelegd door de Veiligheidsraad, door de KKUSH en door de gemeente Lebbeke.

25 maart 2021:

Verwachte versoepelingen zijn voorlopig uitsgesteld: we blijven trainen in groepjes van 3, volledig rekening houdende met de veiligheidsmaatregelen opgelegd door de Veiligheidsraad, door de KKUSH en door de gemeente Lebbeke.

9 februari 2021:

We starten zeer beperkt de trainingen terug op voor de jongste hondjes (pups en groep A), op aanraden van de KKUSH-VdA. Dit natuurlijk volledig rekening houdende met de veiligheidsmaatregelen opgelegd door de Veiligheidsraad, door de KKUSH en door de gemeente Lebbeke.

29 oktober 2020:

Als gevolg van de verstrengde maatregelen in verband met Covid-19, moeten we tijdelijk terug de lessen stoppen.

01 oktober 2020:

Vanaf 1 oktober weer een paar kleine aanpassingen

01 september 2020:

Vanaf 1 september weer een paar kleine aanpassingen

16 juni 2020:

Doordat de Corona maatregelen weer iets versoepeld zijn, kunnen we ons lessenrooster aanpassen, met de bedoeling iedereen weer de kans te geven om meerdere keren per week te trainen.

Vanaf 16 juni gaat onderstaand schema in voege. Alle veiligheidsmaatregelen zoals eerder beschreven blijven natuurlijk in voege

17 mei 2020:

Zoals jullie wellicht hebben vernomen, mogen hondenscholen herstarten vanaf 18 mei. Dit is alvast goed nieuws.

Iedereen moet wel begrijpen dat dit enkel onder zeer strikte voorwaarden mag, en dat niet alles terug naar “normaal” gaat op 18 mei. We volgen hier de richtlijnen die door Sint Hubertus zijn opgelegd.

Naast het ondertussen gekende afstand houden, hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmaatregelen is een belangrijke voorwaarde het beperken van het aantal personen, Er mogen slechts 20 honden tegelijkertijd aanwezig zijn op de club. Het is dus duidelijk dat niet iedereen tegelijkertijd zal kunnen trainen, noch 3x per week.

Om iedereen to zoveel mogelijk tegemoet te komen, herstarten we als volgt:

 1. De wedstrijdspelers zullen voorlopig trainen op maandag en donderdagavond; ook in deze groep moeten de hierna volgende regels gevolgd worden

 2. Lessen worden ingekort tot max. 45’ , zodat we op 3 verschillende tijden kunnen starten.

 3. Per “les-uur” zullen 2 groepen van max. 10 personen met 1 instructeur kunnen trainen

 4. We geven voorrang aan de puppy-groepen, omdat deze hondjes nog het meest te leren hebben

 5. Op het terrein zet enkel de instructeur de toestellen en ruimt deze op.

 6. Geleiders houden minstens 1,5m afstand. Iedereen gebruikt alleen zijn eigen apport en speeltjes.

 7. Vanuit het secretariaat is iedereen aangeschreven om een voorkeur voor 2 lesmomenten in een week (en een alternatief) op te geven.

 8. De gevormde groepjes blijven daarna ongewijzigd: er wordt niet gewisseld, ook niet onderling

 9. Aangezien de plaatsen beperkt zijn, rekenen we er op dat wie zich inschrijft, ook komt.

 10. Onthaal van nieuwe puppies is gepland op 12 juni. Maar we blijven de situatie evalueren.

 11. Wie tot een risico-groep behoort of zich ziek voelt BLIJFT THUIS

 12. Op de parking moet binnen de aangeduide vakken worden geparkeerd; voor de les wacht men in de auto. Na de les verlaat men direct het terrein en ook de club. Voorlopig even geen tijd voor “socializing”.

 13. De kantine is gesloten, ook het sanitair is beperkt beschikbaar.

 14. Voorlopig kunnen we ook geen gasttrainigen toelaten voor leden van een andere club.

 15. Publiek en toeschouwers zijn voorlopig niet toegelaten

Dit is een uitzonderlijke situatie die we zelf niet onder controle hebben. De gezondheid en veiligheid van onze instructeurs en leden komt op de eerste plaats.

Afhankelijk van de eerste trainingen sturen we misschien nog wat bij, maar deze regeling blijft in voege tot het volgende bericht van KKUSH. We rekenen op jullie begrip in deze moeilijke omstandigheden en op jullie steun om hier samen door te komen.

In geval van vragen, neem contact op met je instructeur, of met iemand van het bestuur.