Home Les-uren Trainen Vragen Contact

DE TROUWE HOND LEBBEKE
Hof Ter Varentstraat 19 | 9280 Lebbeke | 052 41 00 31 | Kkush 953

Het Lidgeld

Een inschrijving geldt steeds voor een (1) jaar, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. Je ontvangt dan een onthaalbrochure, een informatie folder over positief trainen en een werkkaart. In het lidgeld zijn de lessen, een verzekering 'Burgerlijke Aansprakelijkheid' van de club tegenover de leden (niet voor de hond), het gebruik van terreinen en het gebruik van de niet verhuurde hondenhokken inbegrepen. Je kan ook iemand anders van de familie (vb: echtegen(o)ot(e) of kind(eren)), lid maken tegen een kleine bijdrage per jaar. Ook kunnen meerdere honden ingeschreven worden onder naam van 1 geleider. Er wordt een reductie toegekend vanaf de 2de hond van dezelfde geleider.

Elke maand wordt op het infobord een lijst gehangen met de te vernieuwen lidmaatschappen. Gelieve dit infobord regelmatig te raadplegen. Men kan de verlenging van het lidgeld ook storten op rekeningnr: KREDBEBB - BE81 7372 1040 0824 (met vermelding van de naam van de geleider(s) + naam van de hond(en) + Verlenging jaar...)

VERZEKERING

Voor wat betreft uw activiteiten binnen het kader van onze club, is de aansprakelijkheid van onze VZW verzekerd tegenover derden. Dit in de polis 'Burgerlijke Aansprakelijkheid' die wij hebben onderschreven.

Binnen hetzelfde kader van de activiteiten van onze VZW, voorziet de polis echter geen waarborg voor het lichamelijk letsel dat uzelf zou kunnen tegenkomen tijdens uw verblijf op de terreinen of aanhorigheden van de club. Indien u wel een dekking wenst voor de gevolgen van een mogelijk lichamelijk letsel, dient u hiervoor zelf het nodige te doen onder de vorm van een aparte verzekering van het type 'Persoonlijke Verzekering'.

Onkosten, ten gevolge van incidenten tussen honden, dienen door de geleiders onderling of via de Familiale Polis geregeld te worden.

REGISTRATIE AANWEZIGHEID

Bij eventuele ongevallen, dienen wij uw aanwezigheid op de club te kunnen bewijzen aan de verzekering. Hiervoor ligt er in de kantine een aanwezigheidsregister (agenda), waarin de namen van de aanwezige leden moeten worden genoteerd. Maak er u vanaf de eerste training een goede gewoonte van om, voor aanvang van de les, uw naam in te schrijven in deze agenda. Zo kan er bij een eventueel ongeval geen twijfel ontstaan over uw aanwezigheid.