Home Les-uren Trainen Vragen Contact

DE TROUWE HOND LEBBEKE
Hof Ter Varentstraat 19 | 9280 Lebbeke | 052 41 00 31 | Kkush 953

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

DE EERSTE KENNISMAKING

Bij het betalen van de werkingsbijdrage
. krijgt men een werkkaart en mag men de faciliteiten van de V.Z.W. binnen de beperkingen vrij gebruiken.
. onderschrijft men dit huishoudelijk reglement.

Ieder in het bezit van een werkkaart is vrij via een lid van de V.Z.W.
. agendapunten voor te dragen.
. voorstellen tot verbetering van de werking aan te brengen.

Van ieder lid verwacht men:
. een spontane medewerking bij activiteiten
. dat men de aanwezigheidslijst ondertekent vooraleer men de terreinen betreedt.
. een sportieve en humane houding.
. dat de aanbevelingen van het dienstdoende personeel in de kantine opgevolgd worden.

Leiding

Op de oefenterreinen en erbuiten, tijdens oefeningen of de voorbereiding ervan, is de instructeur de leidinggevende persoon over wiens oordeel niet in discussie wordt gegaan. Eventuele opmerkingen kunnen aan een bestuurslid, ter bespreking, gemeld worden.

Beknopte aanwijzingen voor de geleiders die les volgen bij de V.Z.W. De Trouwe Hond:
. Roken tijdens de les is strikt verboden
. Om veiligheidsredenen mogen kinderen, zowel tijdens de lessen als erna NIET op de oefenterreinen spelen.
. Elke geleider werkt zo veel mogelijk naar een overgangsexamen toe en neemt hieraan deel indien mogelijk.
. De geleider die te laat komt, meldt zich eerst bij de lesgevende instructeur.
. Tijdens een en dezelfde les mag de hond niet van geleider verwisseld worden.
. Geen loopse teven in de les of op het terrein!
. Prikband is verboden, ook wanneer hij binnenste buiten wordt gedragen.
. Slaan en stampen van de hond is verboden.
. Een geleider mag maar werken met 1 hond per les.
. Er moet gewerkt worden met voldoende lange lijn (1,20 meter).
. Overgang naar een volgende klas wordt beslist door minstens 2 instructeurs.
. Beschouw uw hond als een goede vriend, en niet als uitlaatklep voor uw frustraties.
. Min. leeftijd geleider: 14 jaar. Belangrijk is dat de geleider de hond zowel fysisch als verbaal, meester blijft.
. De club behoudt het recht geleiders met een hond, die aanhoudend (extreem) agressief gedrag vertoont, door te verwijzen naar een hondengedragstherapeut.
. Iedereen volgt de les zoals die door de instructeur gegeven wordt en voert alle instructies uit.
. Bij problemen kan de geleider zich wenden tot de verantwoordelijke instructeur of tot de hoofdinstructeur.
. Uitwerpselen van de hond worden door de geleider zelf onmiddellijk opgeruimd. Om de netheid van de terreinen te bevorderen wordt voor een kleine en grote boodschap respectievelijk 0,50 euro en 1,00 euro gevraagd.
. Elke hond moet, ieder jaar, inge-ent zijn tegen de voornaamste ziekten.
. Het bereikte resultaat is evenredig met het geduld, goede wil en vertrouwen van de geleider. Ook thuis moet er met de hond gewerkt worden.
. Maak het de instructeurs niet onnodig lastig. Zij doen dit werk volkomen belangeloos en zuiver uit liefde voor de hond. Een opgevoede hond is voor de mens een aangename kameraad.
. Alle materialen, die gebruikt worden dienen, na gebruik, op de voor hun bestemde plaats teruggezet te worden. De instructeur mag hiervoor een aantal geleiders aanduiden.

. Leden, aangesloten bij een andere club van sectie 4B (Gehoorzaamheid)
- betalen 1,00 euro voor een gasttraining
- Kunnen aan het clubkampioenschap deelnemen:
    - In de wedstrijdklasse: buiten categorie (dus niet voor de clubkampioen)
    - In de lagere reeksen: onbeperkt (dus ook voor reekshoofd)

In alle gevallen welke niet beschreven zijn in dit Huishoudelijk Reglement, dienen de statuten van de V.Z.W. gerespecteerd te worden. Dit HR kan steeds na een vergadering van het bestuur aangepast worden.