De Trouwe Hond Lebbeke

Lidgeld

Het lidgeld geldt per persoon, steeds voor een 1 jaar, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum.

Neem zeker ook ons intern reglement door.


Verzekering
Voor alle activiteiten binnen het kader van onze club is de aansprakelijkheid van onze VZW tegenover derden verzekerd in een polis 'Burgerlijke Aansprakelijkheid'. Binnen hetzelfde kader van activiteiten van onze VZW, voorziet de polis echter geen waarborg voor het lichamelijk letsel dat uzelf zou kunnen tegenkomen tijdens uw verblijf op de club. Indien u wel een dekking wenst voor de gevolgen van een mogelijk lichamelijk letsel, moet u hiervoor zelf het nodige doen onder de vorm van een aparte verzekering van het type 'Persoonlijke Verzekering'. Onkosten, ten gevolge van incidenten tussen honden, dienen door de geleiders onderling of via de Familiale Polis geregeld te worden. Het ​hebben van een polis Familiale Verzekering is VERPLICHT voor aansluiting bij de club.

Voor wie en wanneer? 

10-lessenpakket 

Inschrijven op de instaplijst 

Lidgeld 

Instaples

Meebrengen naar de les