De Trouwe Hond Lebbeke

Voor wie en wanneer?

Voor wie en wanneer? 

10-lessenpakket 

Inschrijven op de instaplijst 

Lidgeld 

Instaples

Meebrengen naar de les

Iedereen, vanaf 14 jaar en met een hond vanaf 12 weken kan bij ons starten. Alle rassen, met of zonder stamboom, zijn welkom. Is uw hond jonger dan 7 maanden dan start u in de puppy's. Is uw hond reeds ouder dan 7 maanden, dan voorzien wij een alternatief traject in kleine groepjes, nl een 10-lessenpakket

Voorlopig bieden wij, wegens organisatorische redenen, geen 10-lessenpakketten meer aan. Onze oprechte excuses hiervoor.

Probeer zo vroeg mogelijk te starten met de opvoeding (opleiding) van uw hond. Starten in clubverband kan al vanaf 12 weken, zodra uw hond de nodige basisvaccinaties (Hondenziekte, Parvovirose en Leptospirose) heeft gekregen. 

De lessen gaan door op dinsdag, vrijdag en zondag (van juli tem het clubkampioenschap enkel op dinsdag en vrijdag). De pupjes trainen op dinsdag en vrijdag om 19 uur, en op zondag om 9.30 uur. Ook het 10-lessenpakket gaat op dinsdag en vrijdag door om 19 uur, op zondag trainen zij niet. De uren van de andere groepen vind je terug onder de rubriek ‘ de lesuren ’. U betaalt jaarlijks lidgeld en mag hiervoor alle trainingsdagen komen. 

Onze instructeurs tonen een bepaald engagement om uw hond vooruit te helpen. Het zou fijn zijn moest u dezelfde inzet vertonen. Dagelijks thuis enkele minuutjes oefenen en regelmatig naar de lessen komen zijn aanbevolen om op een vlotte manier tot een welgemanierde hond te komen. Een minimum van 2 trainingen per week is aangewezen. Wij raden dus ten zeerste aan om vooraf goed te overwegen of dergelijke tijdsinvestering in uw planning past. 

Om te starten is het aangewezen dat slechts 1 geleider met de hond werkt. Dit om uw hond zo consequent en éénduidig mogelijk de basisoefeningen aan te leren. Later kan dit aangepast worden, mits de andere persoon thuis reeds met de hond geoefend heeft. Andere personen mogen zeker en vast mee komen kijken naar de trainingen. Zij blijven wel naast het trainingsveld om de lessen te volgen. 

Omdat we maandelijks slechts 1 vast instapmoment hebben, werken met een instaplijst . Heeft u interesse, zet u dan zo snel als mogelijk op deze lijst, zelfs al is uw hond nog geen 12 weken of heeft u hem nog niet. Zo vergroot u de kans dat u tijdig kan starten. 

Interesse? Kom gerust eens kijken hoe de lessen verlopen. Neem - voor u zich op de instaplijst zet - zeker ook ons intern reglement door.